Kort #33584

 Jönsson, J P
1811- . Brukspatron vid Liljedahl.
Fa.

Information

Kortnr:
33584
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jönsson, J P
1811- . Brukspatron vid Liljedahl.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort