Kort #33781

 ( Kanning,Anna
se: Berg

Information

Kortnr:
33781
Låda:
45 JU-KH
Text:

( Kanning,Anna
se: Berg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort