Kort #33364

 V W
J Uhlin—Dann Felt, Signe
Se: Nordin, Signe

Information

Kortnr:
33364
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
J Uhlin—Dann Felt, Signe
Se: Nordin, Signe

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort