Kort #33867

 051 Som
i Sv.portr.saml. Fc 654
E
& ,
i o

Information

Kortnr:
33867
Låda:
45 JU-KH
Text:

051 Som
i Sv.portr.saml. Fc 654
E
& ,
i o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort