Kort #34032

 r Karlsson,U11ag.Agrell
Tjänstgjort i KB.
Alb. 510z10
%)*/b, wana"

Information

Kortnr:
34032
Låda:
45 JU-KH
Text:

r Karlsson,U11ag.Agrell
Tjänstgjort i KB.
Alb. 510z10
%)*/b, wana"

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort