Kort #33412

 o .
_. w .. m,. rrv. .. f"; . . _ .-—
' J U. T.! ;?"; f.") C C :C, 13.11»? 1” ; gus; S Å.:fch 1
' ' T*x ',' .. ,. ?_— , , _ . _ sh, ' =- 5' %i' :*!
1 2382- . 14ïl.-.z*a.3.zräï-ru & .L - .1f»1__,1..111=> .
T; _
|
)
* O

Information

Kortnr:
33412
Låda:
45 JU-KH
Text:

o .
_. w .. m,. rrv. .. f"; . . _ .-—
' J U. T.! ;?"; f.") C C :C, 13.11»? 1” ; gus; S Å.:fch 1
' ' T*x ',' .. ,. ?_— , , _ . _ sh, ' =- 5' %i' :*!
1 2382- . 14ïl.-.z*a.3.zräï-ru & .L - .1f»1__,1..111=> .
T; _
|
)
* O

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort