Kort #33449

 /. 5/7 !. (fig
/7, ; 5.
.

Information

Kortnr:
33449
Låda:
45 JU-KH
Text:

/. 5/7 !. (fig
/7, ; 5.
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort