Kort #34158

 Kellb 9 r g, Erik Eridolf
kamrerare i Pfïyntverket. f.1847
Sv.portr.saml.P.663 Ff:

Information

Kortnr:
34158
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kellb 9 r g, Erik Eridolf
kamrerare i Pfïyntverket. f.1847
Sv.portr.saml.P.663 Ff:

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort