Kort #33688

 r 1
K a 1 6 n, Ella
Alb.527:29

Information

Kortnr:
33688
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 1
K a 1 6 n, Ella
Alb.527:29

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort