Kort #34041

 %%) %»ny i
ffofwä'm/wws ?

Information

Kortnr:
34041
Låda:
45 JU-KH
Text:

%%) %»ny i
ffofwä'm/wws ?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort