Kort #34018

 Karlsson, Frans Otto
(1822—1884). Riksdagsman.
End.neg.ur: Sv.p0rtr.gall. II, S. 287

Information

Kortnr:
34018
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson, Frans Otto
(1822—1884). Riksdagsman.
End.neg.ur: Sv.p0rtr.gall. II, S. 287

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort