Kort #34099

 Kastberg , Daga
H.lär:esem.
alb.409:11;

Information

Kortnr:
34099
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kastberg , Daga
H.lär:esem.
alb.409:11;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort