Kort #33547

 /_/ f O/a / . i//'//
.

Information

Kortnr:
33547
Låda:
45 JU-KH
Text:

/_/ f O/a / . i//'//
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort