Kort #33371

 V W
Julin, Bengt, F. 1911 Fd assuransdir.
FC saml 898 (attr. ej belagd)

Information

Kortnr:
33371
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
Julin, Bengt, F. 1911 Fd assuransdir.
FC saml 898 (attr. ej belagd)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort