Kort #33809

 rKarabuda,Barbro 1
f.
Författarinna
Fc
.

Information

Kortnr:
33809
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKarabuda,Barbro 1
f.
Författarinna
Fc
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort