Kort #34257

 rKerfstedt,Albertina(Berta) |
Miniatyrmålarinna
F.1869 2/7 i Delsbo,d.1965 14/10 i Sthlm. Dtr t.rek;.
tor v.Fjellsäedtska skolan,Uppsala,Johannes K.(1841-
1921)o.h.h.Sara Fredrika Charlotte_Nordieå. G.1901 m.
konstnären Carl Wilhelm Wilhelmson(1866—1928).
LS Fc *Fa Sv.portr.saml.Fq9O Fb(1 m.barnbarn)
Alb.666:11

" 751

Information

Kortnr:
34257
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKerfstedt,Albertina(Berta) |
Miniatyrmålarinna
F.1869 2/7 i Delsbo,d.1965 14/10 i Sthlm. Dtr t.rek;.
tor v.Fjellsäedtska skolan,Uppsala,Johannes K.(1841-
1921)o.h.h.Sara Fredrika Charlotte_Nordieå. G.1901 m.
konstnären Carl Wilhelm Wilhelmson(1866—1928).
LS Fc *Fa Sv.portr.saml.Fq9O Fb(1 m.barnbarn)
Alb.666:11

" 751

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort