Kort #33417

 1
rJungmarker,Gunnar Karl Axel
1902 -
1:e intendent vid Nationalmuseum sedan 1950.
Sv.portr.sam1.Fc.70,

Information

Kortnr:
33417
Låda:
45 JU-KH
Text:

1
rJungmarker,Gunnar Karl Axel
1902 -
1:e intendent vid Nationalmuseum sedan 1950.
Sv.portr.sam1.Fc.70,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort