Kort #33739

 ' Kalling, Hildur Ellen Sigrid W
F.1870 21/7 Dtr t. bankdir.o.rådm.i Hbg
Sven P.Kalling(1819—87) G.Ida W.E.Bäck1und(1858- )
0.189? m.e.o.hovr.not.o.rentier John H.Löfgren(1865
.. )

VWb se: Löfgren John HenrikVWh1

Information

Kortnr:
33739
Låda:
45 JU-KH
Text:

' Kalling, Hildur Ellen Sigrid W
F.1870 21/7 Dtr t. bankdir.o.rådm.i Hbg
Sven P.Kalling(1819—87) G.Ida W.E.Bäck1und(1858- )
0.189? m.e.o.hovr.not.o.rentier John H.Löfgren(1865
.. )

VWb se: Löfgren John HenrikVWh1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort