Kort #33357

 Juhlin - Dannfelt, Carl Julius
F.1846 29/9 på Holje,Jemshögs sn,Blek.D.19OO 24/2.
Utv.t.USA 1871,åter t. Sverige,1ärare v. Skaraborgs
folkhöhskola i Stenstorp.
/ /
Ls ,»ng/ If” ";/;- 'l/ si,! A! ' (:!
g/ &" , / 71]. f? )

Information

Kortnr:
33357
Låda:
45 JU-KH
Text:

Juhlin - Dannfelt, Carl Julius
F.1846 29/9 på Holje,Jemshögs sn,Blek.D.19OO 24/2.
Utv.t.USA 1871,åter t. Sverige,1ärare v. Skaraborgs
folkhöhskola i Stenstorp.
/ /
Ls ,»ng/ If” ";/;- 'l/ si,! A! ' (:!
g/ &" , / 71]. f? )

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort