Kort #33761

 F ,
* _wåÅMZ/n/l (£?le  
EZMÄÄÄ/
SÅ

Information

Kortnr:
33761
Låda:
45 JU-KH
Text:

F ,
* _wåÅMZ/n/l (£?le
EZMÄÄÄ/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort