Kort #34095

 . k » _
5" (L [ [,,/fåf-
%W/ &: 1 ,.gæy" . ,- / (yt, /
GJ.

Information

Kortnr:
34095
Låda:
45 JU-KH
Text:

. k » _
5" (L [ [,,/fåf-
%W/ &: 1 ,.gæy" . ,- / (yt, /
GJ.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort