Kort #33975

 Karlsson. K E
Byggnadsingenjör 1 Västerås.
AB.

Information

Kortnr:
33975
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson. K E
Byggnadsingenjör 1 Västerås.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort