Kort #33935

 r Karlsson, Emma * *
Se: Beckus—Johansson, Emma

Information

Kortnr:
33935
Låda:
45 JU-KH
Text:

r Karlsson, Emma * *
Se: Beckus—Johansson, Emma

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort