Kort #33647

 W ,, % fn”;
z«??? AB .

Information

Kortnr:
33647
Låda:
45 JU-KH
Text:

W ,, % fn”;
z«??? AB .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort