Kort #33336

 / /5f . . ajg
fd" _ - .
g

Information

Kortnr:
33336
Låda:
45 JU-KH
Text:

/ /5f . . ajg
fd" _ - .
g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort