Kort #33956

 Karlason,Kar1Henrik *
1856-1909. Amanuens vid Kungliga Biblioteket.
Historink forakare o. författare.
Fb.
.

Information

Kortnr:
33956
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlason,Kar1Henrik *
1856-1909. Amanuens vid Kungliga Biblioteket.
Historink forakare o. författare.
Fb.
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort