Kort #33474

 Jäderberg, Valborg
( — ). Foto Västerås 1880—tal.
Fa.

Information

Kortnr:
33474
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jäderberg, Valborg
( — ). Foto Västerås 1880—tal.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort