Kort #34122

 /'
Katz, Josef ( _ _
Grosshandlare :[ Stockholm . 1880-
AB. )
MBÖGO

Information

Kortnr:
34122
Låda:
45 JU-KH
Text:

/'
Katz, Josef ( _ _
Grosshandlare :[ Stockholm . 1880-
AB. )
MBÖGO

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort