Kort #34121

 ' *”” W

ï K & t z, David Neg. 1?
1884- . Professor. S.t.ty.grosshandl. Isaak K. o.
Mathilde Wertheim. G.1919 m. barnpsykol. Rosa Heine
(1885- ). '
Fc

& o

I ,Wmm___________________________

Information

Kortnr:
34121
Låda:
45 JU-KH
Text:

' *”” W

ï K & t z, David Neg. 1?
1884- . Professor. S.t.ty.grosshandl. Isaak K. o.
Mathilde Wertheim. G.1919 m. barnpsykol. Rosa Heine
(1885- ). '
Fc

& o

I ,Wmm___________________________

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort