Kort #34003

 *? j —.- . .
V f ' " ("* ("** T^, , .- . ""- ' f— '
.L). J. I J.. );; «;.; O LJ. , .l.-...,-L tl

"ïm . _; _ 4):",* h, r,, ___ _ -. _. _ , ._ J.. _ _ _, .*y' _ _ _] "."7" _

o—l' *- ' x ': " '.' . , N * ' _; "4, ,!'—.! '- ' *-

_; (_) '.; (g,! ! &; 1 _j . _1. J. (.) .l- 1. f e .'... (:: f]. S): ? '.; €) lj HL -L. J.- ] ::) _l-_z:.._1t.1_ (l fx "? Tl— ft.?—

TW
(*: r
.a.” () lr) -D ( ! .
"1
B &,

Information

Kortnr:
34003
Låda:
45 JU-KH
Text:

*? j —.- . .
V f ' " ("* ("** T^, , .- . ""- ' f— '
.L). J. I J.. );; «;.; O LJ. , .l.-...,-L tl

"ïm . _; _ 4):",* h, r,, ___ _ -. _. _ , ._ J.. _ _ _, .*y' _ _ _] "."7" _

o—l' *- ' x ': " '.' . , N * ' _; "4, ,!'—.! '- ' *-

_; (_) '.; (g,! ! &; 1 _j . _1. J. (.) .l- 1. f e .'... (:: f]. S): ? '.; €) lj HL -L. J.- ] ::) _l-_z:.._1t.1_ (l fx "? Tl— ft.?—

TW
(*: r
.a.” () lr) -D ( ! .
"1
B &,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort