Kort #34160

 34 m m ?, wa Ma
7762 %WWNWVLI VM &:th '
#

Information

Kortnr:
34160
Låda:
45 JU-KH
Text:

34 m m ?, wa Ma
7762 %WWNWVLI VM &:th '
#

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort