Kort #33748

 rKallstenius,
* (184?— ). Foto Västerås ca 1870.
Fa.

Information

Kortnr:
33748
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKallstenius,
* (184?— ). Foto Västerås ca 1870.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort