Kort #34294

 %»m/Zååxywm/ä % liva] 01, /M/
u. 535 '
.

Information

Kortnr:
34294
Låda:
45 JU-KH
Text:

%»m/Zååxywm/ä % liva] 01, /M/
u. 535 '
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort