Kort #34100

 , ,Jéox/LJÄC/wcj/ä—nx, å?
sweta
i(f '
. l

Information

Kortnr:
34100
Låda:
45 JU-KH
Text:

, ,Jéox/LJÄC/wcj/ä—nx, å?
sweta
i(f '
. l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort