Kort #34319

 Keyland, Nils

1867-1924. Intendent vid Nord. museets kulturhist.
avd. på Skansen.

LS. AB.

Information

Kortnr:
34319
Låda:
45 JU-KH
Text:

Keyland, Nils

1867-1924. Intendent vid Nord. museets kulturhist.
avd. på Skansen.

LS. AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort