Kort #33334

 'J 11 e 1, Carl Axel '
, 1812—1881, kammarrättsråd, professor i juridik
vid Uppsala universitet.
Fc.
attr. ej belagd

Information

Kortnr:
33334
Låda:
45 JU-KH
Text:

'J 11 e 1, Carl Axel '
, 1812—1881, kammarrättsråd, professor i juridik
vid Uppsala universitet.
Fc.
attr. ej belagd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort