Kort #33780

 Kandell, John
1926 — 1991. Möbelskapare.
LS (DN 91—01—19 )

Information

Kortnr:
33780
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kandell, John
1926 — 1991. Möbelskapare.
LS (DN 91—01—19 )

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort