Kort #33690

 r w
Kalén , Alice Emma Mathilda(Lisa)
1862-
Gift m. Sondén,_££25_€ustaf Anders
Alb.96:51
.

Information

Kortnr:
33690
Låda:
45 JU-KH
Text:

r w
Kalén , Alice Emma Mathilda(Lisa)
1862-
Gift m. Sondén,_££25_€ustaf Anders
Alb.96:51
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort