Kort #33876

 ;;7 'Mm__w__w_________.

% M/ MI ./Ä*'///_

L % /

XS. OLW. '

Information

Kortnr:
33876
Låda:
45 JU-KH
Text:

;;7 'Mm__w__w_________.

% M/ MI ./Ä*'///_

L % /

XS. OLW. '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort