Kort #34258

 rKerfstedt,Carin ,
Se: Brande11,Carin

Information

Kortnr:
34258
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKerfstedt,Carin ,
Se: Brande11,Carin

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort