Kort #33483

 Jusander, Hilma
H.lär:e£em.
Alb.544:12;

Information

Kortnr:
33483
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jusander, Hilma
H.lär:e£em.
Alb.544:12;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort