Kort #33644

 rKahl, Walberg 1
H. lärarinnesem. :
Fa
Se även Sigrid Kahl, Fa.2

Information

Kortnr:
33644
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKahl, Walberg 1
H. lärarinnesem. :
Fa
Se även Sigrid Kahl, Fa.2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort