Kort #34033

 Karlsson,Valborg *
1:e telegrafexpeditör, Stockholm.
Fa

Information

Kortnr:
34033
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson,Valborg *
1:e telegrafexpeditör, Stockholm.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort