Kort #33833

 , NEQ ?j
___LMHI/L --—w-i-«-vvm«&.—«mmm.-., ___..._... _ __ _vyf;_5___tj_*_.;; ärr"
v'; ::fï ff ***—”T'"
///XZ/ f, ///j/. % /Ä/V/Z—//7/f ' ff; MÅJ/WI
.??7—9558667 ff?— fä [AFC.]. V,, SV.P.A.
&owsmw—L . Bbufaaepfef :
! HP CXII A.44-45.89-40. B.13,20—2., c.1-2,4
' Avtäckningen av Karl XII:s staty i Sthlm.(HP CXV A.76-8:
_ . ' o ' ' "
K 'El' 32 1 EI' l "F i”! H Bil ]l___E
W =: 6311- 2323,-
, " 326"
PH FOL (Teckning av J-D- Swartz) + ett öidentifierat,
P 581-602 AAW,” . . PH folio »
&%%'/GEM. /743 _ Ä

Information

Kortnr:
33833
Låda:
45 JU-KH
Text:

, NEQ ?j
___LMHI/L --—w-i-«-vvm«&.—«mmm.-., ___..._... _ __ _vyf;_5___tj_*_.;; ärr"
v'; ::fï ff ***—”T'"
///XZ/ f, ///j/. % /Ä/V/Z—//7/f ' ff; MÅJ/WI
.??7—9558667 ff?— fä [AFC.]. V,, SV.P.A.
&owsmw—L . Bbufaaepfef :
! HP CXII A.44-45.89-40. B.13,20—2., c.1-2,4
' Avtäckningen av Karl XII:s staty i Sthlm.(HP CXV A.76-8:
_ . ' o ' ' "
K 'El' 32 1 EI' l "F i”! H Bil ]l___E
W =: 6311- 2323,-
, " 326"
PH FOL (Teckning av J-D- Swartz) + ett öidentifierat,
P 581-602 AAW,” . . PH folio »
&%%'/GEM. /743 _ Ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort