Kort #33933

 &ij _

Information

Kortnr:
33933
Låda:
45 JU-KH
Text:

&ij _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort