Kort #33461

 | J u ? ingiu 5, Christina Lovisa
ä f.1811. Gift 1859 med kyrkoherde Matthias Israel
Wikström,f.1801 d.1872.
Fa l.

Information

Kortnr:
33461
Låda:
45 JU-KH
Text:

| J u ? ingiu 5, Christina Lovisa
ä f.1811. Gift 1859 med kyrkoherde Matthias Israel
Wikström,f.1801 d.1872.
Fa l.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort