Kort #33379

 | J u 11. n, JQLTO
Stud.i Uppsala 1886.
Sv.portr.saml. P170

Information

Kortnr:
33379
Låda:
45 JU-KH
Text:

| J u 11. n, JQLTO
Stud.i Uppsala 1886.
Sv.portr.saml. P170

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort