Kort #34059

 r ï
Karlström,Svenne -
_ ' Sång OCh gitarr (kapellm)
Se Vy.þ.$v.
Se Buem CVO-he, Memmi"- n
. ;
»
|

Information

Kortnr:
34059
Låda:
45 JU-KH
Text:

r ï
Karlström,Svenne -
_ ' Sång OCh gitarr (kapellm)
Se Vy.þ.$v.
Se Buem CVO-he, Memmi"- n
. ;
»
|

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort