Kort #34166

 i

Information

Kortnr:
34166
Låda:
45 JU-KH
Text:

i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort