Kort #34129

 ,____.________*____.,,________________________________1
7 __._______,____,____,_-.______. _ __ - _ , ___QTZKÄ.______._.,___.___._______
. /
fä? .

Information

Kortnr:
34129
Låda:
45 JU-KH
Text:

,____.________*____.,,________________________________1
7 __._______,____,____,_-.______. _ __ - _ , ___QTZKÄ.______._.,___.___._______
. /
fä? .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort